Kullanılan Yöntemler  


Kullanılan Teknikler

EMDR ( Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Gestalt Terapisi

Bilişsel Davranışsal Terapi

Sanat Terapisi

Aktif İmajinasyon

Oyun Terapisi

Transaksyonel Analiz

Logo Terapi

Jungien Anaitik Terapi ve Arketipleri

Kullanılan Testler

A.G.T.E (Ankara Gelişim ve Tarama Envanteri)

WISC-R

C.A.T (Children Apperception Test)

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Draw A Person Testi  ( Bir İnsan Çiz Testi)

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Benton Görsel Bellek Testi

MMPI ( Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri)

Marmara Okul Olgunluğu Testi