Sanatla Grup Ve Bireysel Terapi Çalışmaları  

Sanatla terapi, kısaca kişinin duygularını sanat yoluyla ifade etme, dışa vurma yöntemidir. Bu terapi yönteminde çeşitli sanat malzemeleri, dans, müzik, drama, resim gibi sanat unsurları kullanılır. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış çeşitli olaylar, savaşlar, göçler, ritüeller sanat yoluyla ifade bulmuştur. Sanat sözün bitti yerlerde insanların yaşantılarını, duygularını ifade etme yolu olmuştur. Uzmanlar tarafından fark edilmiştir ki sanatın terapi amaçlı kullanılması iyileştirici, kişiyi onarıcı ve dönüştürücü bir etkiye sahiptir.

Terapi sürecinde sanat ögelerinin kullanılması kişinin yaratıcı tarafını güçlendirerek iyileşme sürecine katkıda bulunur. Sanatla bireysel terapi almak  yada grup çalışmalarına katılmak için kişinin sanat konusunda profesyonel olarak ilgilenmesi gerekmemektedir. Sanatla terapi de sanatın kullanımı kişiye kendi duygularının farkına varmasını ve dışa vurmasını anlamında önemlidir.  Sanatla terapi metaforlar ve sembolleri kullanır. Kişi kendisi ile ilgili anlatmak istediği kadarını anlatır. Bu nedenle kişinin olumsuz yaşantılar ile karsılaşması daha yumuşak onu zorlamayacak bir teknikle gerçekleşir. Sanatla terapi çalışmalarında kişinin içsel enerjisi harekete geçerek fiziksel duygusal ve ruhsal bir iyileşme sağlar. Bir grup çalışması içerisinde bulunmak katılan kişileri baştan kaygılandırabilmektedir. Sanat ögelerini kullanarak yapılan grup çalışmaları kişilerin kendini daha rahat ifade edebilmesini sağlar.

Klinik Uygulamada Kullanım Alanları;

  • Anılar, imgeler yoluyla geçmiş yaşantıların yeniden canlanması ve onarılmasını sağlar,
  • İçsel çatışmaların, (korkular, yetersizlikler, değersizlikler, öfke, suçluluk ve utanç yaratan duygular vb.) yani bilinçdışı bastırılmış ya da bölünmüş kabul edilemez kısımların ifade edilmesi yoluyla bütünleşme ve işlevsellikte artış sağlar,
  • Birikmiş negatif duygusal yüklerden arınma sağlar,
  • Simgesel dil aracılığı ile iletişim becerilerini geliştirmeye katkı sağlar,
  • Sanatsal malzeme ile çalışmak, Kanser gibi ciddi sağlık problemlerinde  pasifize olmuş ve işlevselliğini kaybetmiş duyusal ve motor becerilerin gelişmesine, duygusal, algısal, işitsel, dokunsal, bilişsel uyaranlara cevapların artmasına olanak sağlar.
  • Alkol ve madde bağımlılığı olan kişilerin psikolojik terapi programının bir parçası olarak kişinin iyileşme sürecine destek sağlar.
  • Travma yaşamış kişilerin kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini ve travma yaşantılarının anlamlandırma sürecini artırır, yaşam adaptasyonunu sağlar.
Picasso  “Sanat ruhu günlük yaşam kirlerinden arındırır.” demiştir. Sanatla terapi kişiyi kendisiyle, sorunuyla, travmasıyla yumuşak bir biçimde buluşturur ve kişinin kendisini daha rahat anlamasını, anlatmasını sağlar.

Picasso’nun en tanınmış eseri olan Alman Ordularının Guernica bombardımanını anlatan “Guernica Resmi” ile ilgili gazeteciler sormuşlar:  “Bu resmi siz mi yaptınız? ” Picasso: “Hayır, siz yaptınız” diye karşılık vermiştir.